Internet dating california dating agent pro nulled

13 Jun

Internett har forårsaket endring av flere forhold i samfunnet ved å gjøre formidling av informasjon lettere, raskere og mindre avhengig av geografiske begrensninger.

Disse mulighetene har påvirket næringsliv og mellommenneskelige forhold i store deler av verden.

Stadig flere anvendelser kommer til ved bruk og behandling av informasjon.

Vanlige former for informasjon er tekst, bilder, lyd og video.

PC-en tilkobles telenettet og innstilles til å kommunisere med tjenesteyterens tjenermaskin som formidler overføringen videre.

Teknikken representerer flere nye metoder i forhold til de tradisjonelle innen telekommunikasjon og datateknikk.

) er et verdensomspennende datanettverk og danner basisen for en rekke kommunikasjonstjenester.

De viktigste er World Wide Web (før midten av 1990-tallet hadde Gopher denne rollen), e-post, chat, filoverføring, IP-telefoni og videosamtale.

Videre brukes de ved utarbeidelse av tekst og andre typer informasjon som skal overføres og lagres.

Andre vertsmaskiner brukes til felles formål og kalles tjenermaskiner (eng: servers).